Bvc 16/2

Alexander 4 år!

William ett år - såhär är han!

Bruten tå, bvc och sjukhusbesök.

BVC 4/2

William 4 månader!

William 2 månader!

Bvc 1/10

Bvc 25/9

Bvc 18/9

Bvc 13/8

Bvc 5/9

Första dagen ensam!

Bvc 30/8

1,5 årskontroll

BVC 13/12

BVC 17/10

BVC 16/8

BVC 20/6

BVC 17/5

Tidigare inlägg